x
Wyszukaj w serwisie
x

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wiejskim Gminy Głubczyce

Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wiejskim Gminy Głubczyce - obszary objęte planami zaznaczone zostały na interaktywnej mapie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Głubczyce (SIP)

Lp

Uchwała

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Przeznaczenie terenu

Obszar objęty planem

1

Uchwała nr XIX/217/96 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/79/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Głubczyce z dnia 30.01.1987 r

z 1996 r. Nr 17, poz. 71

Tereny produkcyjno - magazynowe

Gołuszowice

pokaż na mapie

2

Uchwała nr XIV/168/2000 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce w części obejmującej grunty wsi Zubrzyce

z 2000 r. Nr 38, poz. 201

Zbiornik retencyjny

Zubrzyce

pokaż na mapie

3

Uchwała nr XXIX/354/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce

z 2002 r. Nr 72, poz.969

Tereny produkcyjno-magazynowe

Gołuszowice

pokaż na mapie

4

Uchwała nr XXIX/355/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce

z 2002 r. Nr 82, poz. 1115

Cmentarz

Dobieszów

pokaż na mapie

5

Uchwała nr XXIX/356/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce

z 2002 r. Nr 84, poz. 1140

Cmentarz

Chomiąża

pokaż na mapie

6

Uchwała nr VII/100/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce

z 2003 r. Nr 41, poz. 895

Trasa gazociągu

Pomorzowice, Klisino

pokaż na mapie

7

Uchwała nr XI/161/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyc

z 2003 r. Nr 109, poz. 2265

Eksploatacja kruszywa

Zopowy

pokaż na mapie

8

Uchwała nr XX/249/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce

z 2005 r. Nr 2, poz. 36

Teren przemysłowo-składowy

Gołuszowice

pokaż na mapie

9

Uchwała nr XXIII/208/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego "Zopowy" na obszarze wsi Bogdanowice, Krzyżowice, Zopowy i Zubrzyce w Gminie Głubczyce

z 2008 r. Nr 81, poz. 2003

Elektrownie wiatrowe

Bogdanowice, Krzyżowice, Zopowy i Zubrzyc

pokaż na mapie

10

Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce

z 2012 r. poz. 1517

Elektrownie wiatrowe

Zawiszyce

pokaż na mapie

Data publikacji: 13-03-2014 13:42
Data modyfikacji: 13-03-2014 14:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora