x
Wyszukaj w serwisie
x

2014-12-15 NABÓR KANDYDATÓW DO GŁUBCZYCKIEJ RADY SENIORÓW - KADENCJA 2014-2018

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów
do Głubczyckiej Rady Seniorów

 

Realizując zapisy Uchwały Nr XLIV/337/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów, proszę organy statutowe organizacji osób starszych oraz podmiotów, których głównych zadaniem jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, o delegowanie kandydatów na członków Głubczyckiej Rady Seniorów (GRS) w kadencji 2014 - 2018.

W/w organizacje zgodnie z § 3 ust 3 Statutu GRS mają prawo do delegowania Rady po  jednym  kandydacie. W przypadku gdy organizacja zrzesza więcej niż 100 członków w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Gminy Głubczyce, przysługuje jej prawo delegowania dwóch kandydatów.

Do zgłoszenie należy dołączyć Statut organizacji lub inny dokument potwierdzający, że organizacja ta zrzesza osoby starsze lub jej głównym zadaniem jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Dodatkowo w przypadku gdy organizacja ma prawo do delegowania dwóch kandydatów, do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie z podaniem liczby członków organizacji w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Gminy Głubczyce.

 

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległosći 14,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 r.

 

                                                                                              Burmistrz Głubczyc

                                                                                              Adam Krupa

Treść uchwały o utworzeniu Głubczyckiej Rady Seniorów

plik w formacie *.pdf

PDFUchwała Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów.pdf (185,55KB)

lub bezpośredni link do Bazy Własnych Aktów Prawnych

Uchwała nr XLIV/337/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów

 

 

 

 

Data publikacji: 31-01-2014 13:59
Data modyfikacji: 15-12-2014 08:24
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg