x
Wyszukaj w serwisie
x

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1

Info na stronę internetową - projekt innowacyjny UO.jpeg

Data publikacji: 01-10-2013 10:53
Data modyfikacji: 01-10-2013 10:53