x
Wyszukaj w serwisie
x

Podmioty odbierające odpady komunalne i poziomy recyklingu

Informacja o podmiotach uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie odpadów komunalnych
na terenie Gminy Głubczyce


 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych  na terenie Gminy Głubczyce jest firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się w Głubczycach przy

ul. Pocztowej  8 i prowadzi go firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Godziny funkcjonowania PSZOK-u: Poniedziałek - Czwartek 7.00 - 15.00,  Piątek 7.00 - 18.00, Sobota 7.00 - 13.00

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Punkt zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się w Głubczycach przy  ul. Pocztowej  8.

 

Miejsca zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Głubczyce:

-      zmieszanych odpadów komunalnych : składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach;

-      odpadów zielonych - Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach;

-      pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2014

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2014 wyniósł 49,96 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2014 wyniósł 34,08 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 wyniósł 100 %

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2013

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2013 wyniósł 74,19 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 wyniósł 26,96 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 wyniósł 100 %

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2012

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2012 wyniósł 115,98 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2012 wyniósł 26,00 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100 %

 

 

 

Data publikacji: 31-07-2013 13:10
Data modyfikacji: 24-07-2017 16:45