x
Wyszukaj w serwisie
x

V Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka Se Wom Zycom”

V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II

SYĆKA SE WOM ZYCOM”

10 – 11 V 2013 r.

PATRONAT HONOROWY

Ks. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski

Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty

Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego

 

ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach

DOCKarta zgłoszeń.doc (35,50KB)

CEL PRZEGLĄDU

1. Promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu bł. Janowi Pawłowi II.

2. Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki.

3. Integrowanie środowisk związanych z osobą bł. Jana Pawła II.

4. Upamiętnianie rocznicy urodzin bł. Jana Pawła II.

MIEJSCE I TERMIN

Przegląd: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, ul. Kościuszki 24 (piątek 10.05.2013 r.)

Finał: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach (sobota 11.05.2013 r., godz. 16:00).

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Przegląd jest imprezą otwartą.

2. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 1. Wykonawca przygotowuje 1 lub 2 utwory o tematyce religijnej w tym jeden obowiązkowo bł. Jana Pawła II lub o bł. Janie Pawle II. Przy piosenkach wykonuje się do dwóch zwrotek bez powtarzania refrenu.

 2. Nie dostosowanie się do zapisu w 3 pkt powoduje dyskwalifikację.

 3. Łączny czas prezentacji - do 10 minut. (Jury ze względu na dużą liczbę uczestników może wysłuchać zamiast dwóch jednego utworu).

 4. Wyklucza się stosowanie półplaybacków.

 5. Dopuszcza się do udziału w Przeglądzie Pieśni solistów i zespoły wokalne.

 6. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.

 7. Wykonawca może brać udział w dwóch kategoriach.

 8. Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach, 48- 100 Głubczyce tel/fax 774857612 lub zs.pietrowice@wp.pl w terminie do 8 maja 2013 r. wypełnionej karty zgłoszeń,

8. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występów.

JURY

Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury, które przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Laureaci Przeglądu wystąpią w Koncercie Galowym w dniu 11.05.2013 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach, który będzie upamiętniał rocznicę urodzin i pontyfikat bł. Jana Pawła II.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt.

2. O uczestnictwie w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

3. Wszystkie zakwalifikowane osoby do Gali Finałowej (oprócz uczestników z powiatu głubczyckiego) otrzymają bezpłatny posiłek i nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pietrowicach.

4. Organizatorzy zapewniają:

a) profesjonalne nagłośnienie

b) wysokiej jakości fortepian.

RAMOWY PROGRAM PRZEGLĄDU

10.05.2013 r. (piątek – MOK Głubczyce)

godz. 8:30- 9:00 – próby mikrofonowe (poezja śpiewana),

godz. 9:00 – 15.00 przesłuchania konkursowe,

11.05.2013 r. (sobota – Zespół Szkół im. Jana Pawła II Pietrowice)

godz. 16.00 Uroczysta Msza Św. w kościele w Pietrowicach

godz. 17:30 Koncert Galowy - Zespół Szkół w Pietrowicach (dekoracja nagrodzonych).

NAGRODY

 1. Nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III z podziałem na kategorie wiekowe oraz na kategorie recytacji i poezji śpiewanej.

 2. Dodatkowo JURY wyróżni dwóch uczestników Przeglądu.

 3. Wycieczka do Wadowic w dniu 18 maja 2013 r. dla nagrodzonych uczestników.

POZOSTAŁE UWAGI

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 2. Wszelkie informacje na temat Przeglądu można uzyskać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach , tel. 77 485 76 12, p. Bogdan Kulik

V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II „SYĆKA SE WOM ZYCOM” jest finansowany ze środków : Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Opolu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach
Data publikacji: 18-04-2013 09:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg