x
Wyszukaj w serwisie
x

XXXVI Wojewódzki Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej Śląska Opolskiego

Regulamin

XXXVI Wojewódzki Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej Śląska Opolskiego
 

 1. Organizator:

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Opolu

Współorganizator: Dyrekcja Zespołu Szkół w Pietrowicach

Kierownictwo Zlotu: Komandor Zlotu Michał Raczyński, Sekretarz Zlotu Danuta Roszak, Przewodnik – Franciszek Wojczyk.

 1. Cele Zlotu:

Ukazanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Głubczyckiej, Zwiedzanie zabytków na pograniczu Polsko-Czeskim, Propagowanie turystyki rowerowej jako ekologicznego środka transportu, Integracja i umacnianie więzów między turystami.

 1. Termin i miejsce Zlotu:

Zlot odbędzie się w dniach 26-28.04.2013r. Pietrowice 9, Zespół Szkół 48-100 Głubczyce

 1. Uczestnictwo:

Wpisowe – 65 zł wpłata na konto PTTK ORSO, 45-083 Opole ul. Barlickiego 2a z dopiskiem „XXXVI Woj. Zlot Przod. Tur. Kol.” 20 1240 3103 1111 0000 3486 0713. Wpłata po terminie wzrasta o 10 zł, w razie rezygnacji z udziału w Zlocie Organizatorzy nie będą zwracać wpisowego.

 1. Zakwaterowanie i Świadczenia:

Dwa noclegi-sale 8-osobowe, 1 kolacja, 2 śniadania, 1 obiadokolacja, parking na rowery, Uczestnicy zlotu otrzymają materiały promocyjne. Możliwość zdobycia punktów do KOT, KOP oraz odznak regionalnych.

Czynny będzie punkt weryfikacyjny.

 1. Program Zlotu

Piątek 26.04.2013 r.

Godz.16:30 – 22:00 przyjmowanie uczestników i zakwaterowanie

Godz. 18:30- kolacja

Godz. 19:30 spotkanie z uczestnikami zlotu-otwarcie zlotu

Godz. 20:00 prelekcja na temat historii i walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Głubczyckiej

 

,,Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego”

 

Sobota 27.04.2013 r.

Godz. 8:00 śniadanie

Godz. 9:00 - wyjazd na trasę Pietrowice-Opawica-Dobieszów-Głubczyce-Pietrowice-{Krnov}-Pietrowice.

Godz. 18:30 obiadokolacja

Godz. 19:30 Wybory Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK

Niedziela 28.04.2013 r.

Godz. 8:00 śniadanie

Godz. 9:00 Podsumowanie Zlotu

Godz. 12:00 opuszczenie bazy.

 1. Obowiązki uczestników:

Posiadanie dokumentu tożsamości, zweryfikowanej legitymacji przodownickiej z opłaconą składką za 2013r. Potwierdzenie dowodu wpłaty wpisowego. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie. Sprawny rower, Przestrzeganie Regulaminu Zlotu, Karty Turysty, Prawa o Ruchu Drogowym. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody. Przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22:30 – 6:00. Przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu. Organizator zaleca jazdę w kaskach i kamizelkach odblaskowych


 

Z turystycznym pozdrowieniem

Przewodniczący Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK Śląska Opolskiego Michał Raczyński

Data publikacji: 18-04-2013 09:13
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora