x
Wyszukaj w serwisie
x

2013-03-19 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2013 ROKU W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Data publikacji: 20-03-2013 07:58
Data modyfikacji: 20-03-2013 07:59