x
Wyszukaj w serwisie
x

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GŁUBCZYCE NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC, NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Głubczyc

z dnia 8 października 2012 roku

 

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  stosownie do Art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.)

podaję do publicznej wiadomości

Uchwałę Nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Głubczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

jednocześnie informuję, że:

Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom,
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości przedmiotowej uchwały. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy.

 

BURMISTRZ

mgr Jan Krówka

 

Data publikacji: 08-10-2012 13:28
Data modyfikacji: 08-10-2012 13:43
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg