x
Wyszukaj w serwisie
x

Zasady głosowania BO 2024

INFORMACJA O ZASADACH GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM MIASTA GŁUBCZYCE 2024

Głosowanie w następujących punktach wyborczych odbędzie się w dniach od 6 maja do dnia 10 maja 2024 roku:

 

 • Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach przy ul. Kościuszki 24 (I piętro) – lokal czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach (Ratusz Miejski II piętro) – lokal czynny w godz. od 10.00 do 17.00

 

KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁUBCZYCE MA PRAWO DO ODDANIA TYLKO 1 GŁOSU

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy miasta Głubczyce bez względu na wiek

 

W przypadku głosowania w formie papierowej na liście wpisuje się dane dziecka (PESEL, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu), bez podpisu dziecka (jeśli nie jest wstanie samo się podpisać ze względu na wiek) wtedy należy dopisać PESEL rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

 

W przypadku głosowania w formie elektronicznej wpisuje się dane dziecka (PESEL, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu ).

 

Zasady Głosowania

 1. Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu poprzez postawienie znaku „x” w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania (kolumna 4).
 2. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu lub niepostawienie znaku „x” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

 

W przypadku oddania przez jedną osobę:

 1. kilku głosów zarówno w formie papierowej i elektroniczne,
 2. oddania głosu zarówno w formie papierowej i elektronicznej - oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

 

Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym w następujący sposób:

 

 1. W formie papierowej:
 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu,
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie nadzorującej dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu,
 3. na karcie do głosowania osoba nadzorująca odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących,
 4. jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.
 1. W formie elektronicznej głosujemy dłużej tj. od 30.04.24 do 10.05.24 - bliższe informacje na stronie glubczyce.pl w zakładce Budżet Obywatelski „Głosowanie”.

 

Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa

Data publikacji: 22-04-2024 13:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg