x
Wyszukaj w serwisie
x

Budżet Obywatelski 2024

PLANSZA-BO-2024.jpeg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc z dnia  15 marca 2024 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie

budżetu obywatelskiego na 2024 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr LVII/533/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2024 rok, informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2024 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku wyniesie 150 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa 11 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

 1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
 2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;
 3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od dnia 25 marca 2024 r.

do dnia 5 kwietnia 2024 r.

 

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 

 

Głosowanie mieszkańców miasta Głubczyce w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 6 maja do 10 maja 2024 r.,

 internetowo głosować będzie można od dnia 30 kwietnia do 10 maja 2024 roku

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2023”, zamieszczono
w poniższej tabeli.

 

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2024”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2024 rok

 

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

15 marca 2024 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

 od 15 marca 2024 r. do 24 marca 2024 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

od 25 marca 2024 r. do  5 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

od 8 kwietnia do 15 kwietnia 2024 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 19 kwietnia 2024 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

od 19 kwietnia do 28 kwietnia 2024 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 24 kwietnia 2024 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

od 30 kwietnia do 10 maja 2024 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

od 6 maja do 10 maja 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 17 maja 2024 r.

 

 

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2024.

 

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


UCHWAŁA NR LVII/533/24 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2024 rok

 

PDFlista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2024.pdf (128,36KB)
PDFwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2024.pdf (213,86KB)
 

Data publikacji: 17-03-2024 16:05
Data modyfikacji: 18-03-2024 14:42
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg