x
Wyszukaj w serwisie
x

Ciepłe Mieszkanie II edycja

Ciepłe-mieszkanie-OW.jpeg

Ciepłe Mieszkanie II edycja

 

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE” II EDYCJA

- NABÓR WSTĘPNYCH ANKIET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

Burmistrz Głubczyc zachęca mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wypełnienia wstępnej ankiety wyrażającej chęć uczestnictwa w Programie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Ankiety będą przyjmowane w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce ( pok. nr 9) w godz. od 08:00 do 14:00 do dnia 31.12.2023 roku.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Głubczyce  będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. 

Ewentualna realizacja inwestycji przez beneficjentów końcowych, którzy przystąpią do Programu

będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Głubczyce!

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności/współwłasności,

 • ograniczonego prawa rzeczowego,

 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

 • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł.

 • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez OPS w Głubczycach nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez OPS w Głubczycach nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 • Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Zakresem przedsięwzięcia dla Beneficjenta końcowego:

 - osoby fizycznej jest:

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
•     zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo

 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych co i cwu/instalacji gazowej;

 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

-  wspólnot mieszkaniowych jest:


a) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

b) przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,

 • zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA I MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘSCI 4) PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE


 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – pok. nr 9 lub pod numerem telefonu: 77/485 29 22 w 38

Przed wypełnieniem i złożeniem ankiety należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl


 

UWAGA!

Złożenie ankiety stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” – edycja II. Warunkiem udzielenia dotacji dla beneficjenta końcowego będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na obowiązującym formularzu oraz podpisanie umowy z Gminą Głubczyce.

Ankieta do pobrania znajdują się w załączniku.

 

PDFankieta.pdf (168,60KB)
PDFDeklaracja.pdf (98,69KB)
PDFKlauzula informacyjna - Ciepłe Mieszkanie.pdf (76,76KB)
 

Data publikacji: 16-11-2023 09:44
Data modyfikacji: 14-12-2023 08:52
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg