x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkurs Eko Anioł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs plastyczny

 

EKO ANIOŁ”


 

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież do 18 roku życia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi..

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- tradycyjne techniki wytwarzania,

- pomysłowość,

- tematykę,

- estetykę pracy.

Prace zgłoszone na konkurs „EKO ANIOŁ” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCZałącznik nr 1-3eko.doc

DOCZałącznik nr 4-5eko.doc

DOCFormularz zgłoszeniowyeko.doc

DOCRegulamin konkursueko.doc

Data publikacji: 10-09-2012 13:50