x
Wyszukaj w serwisie
x

Konkurs Spotkałem Anioła Miłości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs

 

SPOTKAŁEM ANIOŁA MIŁOŚCI”


 

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i inne podmioty oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i zajmują się rękodziełem artystycznym na obszarze działania LGD.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- tradycyjne techniki wytwarzania,

- pomysłowość,

- tematykę,

- estetykę pracy.

Prace zgłoszone na konkurs „SPOTKAŁEM ANIOŁA MIŁOŚCI” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCZałącznik nr 1-3.doc

DOCZałącznik nr 4-5.doc

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc

DOCRegulamin konkursu.doc

Data publikacji: 10-09-2012 12:42
Data modyfikacji: 10-09-2012 12:42