x
Wyszukaj w serwisie
x

2023-09-12 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Termin składania uwag: do 19 września 2023 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Głubczyc uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.”

PDF2023-09-12 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Karate-Do.pdf (1,10MB)
 

Data publikacji: 12-09-2023 14:25
Data modyfikacji: 12-09-2023 15:51
Polecamy