x
Wyszukaj w serwisie
x

Dotacje na prace konserwatorskie

Gmina Głubczyce  ogłasza nabór wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które po zakwalifikowaniu zostaną złożone  do dofinansowania w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”.

 

Wnioski można składać zgodnie z uchwałą nr XVII/151/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/26/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczącej  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

O dotację mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dotację.

 

Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców, a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

 

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Głubczyce , po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy, a po zakończeniu realizacji zadania poniesione koszty wnioskodawcy rozliczać będą z Gminą Głubczyce.

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 09 sierpień  2023 r.  o godzinie 15.30 . Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Złożenie wniosku nie zapewnia ,złożenia wniosku przez gminę do Rządowego  Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”.

 

Załącznik: PDFWniosek - zabytki.pdf (206,56KB)

Data publikacji: 02-08-2023 15:33
Data modyfikacji: 02-08-2023 15:38
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg