x
Wyszukaj w serwisie
x

Wybory ławników sądowych

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GŁUBCZYCACH NA KADENCJĘ 2024-2027

 

Przewodniczący Rady Miejskiej informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 roku można zgłaszać kandydatów na ławnika sądowego.

 

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu Rada Miejska w Głubczycach przeprowadzi wybory ławników do Sadu Rejonowego w Głubczycach na kadencję 2024-2027 (wybranych zostanie 3 ławników).

 

Ławnikiem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 

Ławnikiem nie może zostać:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydaturę zgłosić mogą:

 1. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 2. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Głubczyce.

 

 

Druk karty zgłoszenia kandydata można pobrać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Głubczycach, przy ul. Niepodległości 14.


DOCOBWIESZCZENIE WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023.doc (21,50KB)


DOCINFORMACJA ART 162 ustawy.doc (31,50KB)


DOCLista popierająca kandydata.doc (70,00KB)
RTFoświadczenie przestępstwo skarbowe.RTF (9,38KB)
RTFoświadczenie władza rodzicielska.RTF (9,08KB)
PDFZgłoszenie Ławnika2.PDF (238,17KB)

Data publikacji: 31-05-2023 11:06
Data modyfikacji: 16-06-2023 12:03
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg