x
Wyszukaj w serwisie
x

Budżet Obywatelski 2023

PLANSZA-BO-2023.jpeg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc z dnia  14 kwietnia 2023 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie  budżetu obywatelskiego na 2023 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XLVII/441/23 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2023 rok, informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2023 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku wyniesie 100 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa 11 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

 1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
 2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;
 3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od dnia 19 kwietnia 2023 r.

do dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 

 

Głosowanie mieszkańców miasta Głubczyce w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 17 maja do 19 maja 2023 r.,

 

 internetowo głosować będzie można od dnia 17 maja do 21 maja 2023 roku

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2023”, zamieszczono
w poniższej tabeli.

 

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2023” realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2023 rok

 

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

14 kwietnia 2023 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

14 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

19 kwietnia 2023 r. do  26 kwietnia 2023 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

27 kwietnia do 5 maja 2023 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 10 maja 2023 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

10 maja do 17 maja 2023 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 15 maja 2023 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

17 maja do 21 maja 2023 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

17 maja do 19 maja 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 26 maja 2023 r.

 

 

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2023.

 

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


UCHWAŁA NR XLVII/441/23 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2023 rok

 

PDFlista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2023.pdf (87,85KB)
PDFwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2023.pdf (165,93KB)
 

Data publikacji: 14-04-2023 08:25
Data modyfikacji: 26-04-2023 10:02
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg