x
Wyszukaj w serwisie
x

Zmiana stawek za odpady

Recykling.jpeg

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2022 r.

 

 
Szanowni mieszkańcy,

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz  Gminy Głubczyce zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 20 sierpnia 2022 r. uchwały nr XXXIX/383/22 Rady Miejskiej  w Głubczycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 32,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 96,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

 

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.
 

Data publikacji: 15-07-2022 08:35
Data modyfikacji: 15-07-2022 09:42
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora