x
Wyszukaj w serwisie
x

Budżet Obywatelski 2022

PLANSZA-BO-2022.jpeg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc z dnia 25 lutego 2022 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie

budżetu obywatelskiego na 2022 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2022 rok, informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2022 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku wyniesie 100 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa 11 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

 1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;

 2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;

 3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od dnia 8 marca 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r.

 

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców miasta Głubczyce w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 25 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.,

natomiast internetowo głosować będzie można od dnia 25 kwietnia do 6 maja 2022 roku

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2022”, zamieszczono
w poniższej tabeli.

 

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2022”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2022 rok

 

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

1 marca 2022 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

2 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

8 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

24 marca do 31 marca 2022 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 8 kwietnia 2022 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

5 kwietnia do 24 kwietnia 2022 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 21 kwietnia 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

25 kwietnia do 6 maja 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

25 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 17 maja 2022 r.

 

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2022.

 

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


Uchwała Nr XXXV/357/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2022 r.

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA:

PDFlista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2022.pdf (47,07KB)
PDFwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2022.pdf (119,31KB)
 

Data publikacji: 01-03-2022 22:12
Data modyfikacji: 10-03-2022 09:17
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg