x
Wyszukaj w serwisie
x

III nabór wniosków do SWO

belka_fundusze_europejskie.png
 

III NABÓR do projektu SWO

 

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

 

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 

Dla kogo?

 
mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
 
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
 
Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4, województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie
 

Co otrzymasz?

 
 • diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
 • szkolenia
 • doradztwo
 • mentoring
 
 
Szczegółowe informacje:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty
 
 
 
Dane podmiotów rekrutujących:
 
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332
wlmailhtml:swo4@akademiamddp.pl

DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO
 
---
 
DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
wlmailhtml:swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO
I OPOLSKIEGO
 
Data publikacji: 31-12-2021 08:36
Data modyfikacji: 31-12-2021 08:43
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora