x
Wyszukaj w serwisie
x

Bezpieczne gospodarstwo

Traktor pole.jpeg

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.

 

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, potrafił je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował innych.

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw zależy, czy odpowiednio zorganizują sobie pracę z uwagi na jej specyfikę, a mianowicie zróżnicowanie czynności czy sezonowe nasileniem prac.

 

W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odnotowano między innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa występuje najliczniej wśród zgłoszeń, dokonywanych przez rolników z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, a także prudnickiego.

 

Przyczyn upadków osób pracujących w gospodarstwie jest wiele. Należą do nich w szczególności:

 • niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na wysokości,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,
 • brak zabezpieczenia drabiny przed przechyłem i osunięciem,
 • nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna używana jako przystawna o nieodpowiedniej długości do aktualnego zastosowania/,
 • zły stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/,
 • nieużywanie środków ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości – szelek bezpieczeństwa, kasku ochronnego,
 • nieprawidłowy sposób schodzenia z przyczepy – brak drabiny,
 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
 • pośpiech,
 • nierówna i śliska nawierzchnia podwórza,
 • nieodpowiednie obuwie,
 • nieodpowiednie oświetlenie,
 • wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.

 

Ryzyko zaistnienia wypadku można zminimalizować, by nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia.

Zaleca się, aby:

 • przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, odpowiednią stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Podczas pracy na podwyższeniu, wymagającej wychylenia się poza obrys urządzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa oraz hełm ochronny.
 • podczas wchodzenia i schodzenia z wysokości stosować zasadę trzypunktowego podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną),
 • wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny w taki sposób, by znajdować się między podłużnicami, trzymając się rękoma szczebli (a nie podłużnic),
 • zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza mając na uwadze nierówność terenu oraz pomiot z chowu drobiu,
 • stosować obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warunków wykonywanej pracy – odpowiednie są obuwie na płaskiej podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkę,
 • zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, czy nie jest zużyte lub zabrudzone,
 • drabina była właściwa do aktualnego zastosowania – nie używać drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszkodzonej,
 • drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy była solidnie ustawiona pod kątem 65 – 75 stopni i wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,
 • drabina była zawsze zabezpieczona przed przechyłem i poślizgiem – musi być ustawiona na płaskim, stabilnym podłożu i powinna być przymocowana dla zapewnienia stateczności,
 • podczas schodzenia bądź wchodzenia na przyczepę każdorazowo korzystać z drabiny odpowiedniej długości, bez uszkodzeń i wad, wykonanej z mocnych podłużnic i szczebli,
 • zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy bezwzględnie przyjmować prawidłową pozycję ciała – twarzą do szczebli,
 • na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia podłoża (m.in. wgłębienia) jak również wygrodzić wybieg dla drobiu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku i dotkliwych urazów ciała,
 • używać urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i środków ochrony osobistej.

 

Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc pod uwagę skutki wypadków, chociażby te, związane z doznanym bólem i cierpieniem, trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, poniesionymi kosztami leczenia czy dezorganizacją pracy w gospodarstwie rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji.

 

Przypominamy Państwu, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Zgłaszając wypadek za pośrednictwem ePUAP można również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania się z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 

Z życzeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Ziółko
Główny Specjalista
w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach

Data publikacji: 22-11-2021 18:01
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg