x
Wyszukaj w serwisie
x

Spotkanie Kresowian

Spotkanie Kresowe 2021 0001.jpeg


W ramach polsko-czeskiego projektu „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie – tradycja” nr CZ.11.4.120/0.0/0.017_028/0001656 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A RCz-PL 24 września 2021 r. w Głubczycach miało miejsce polsko-czeskie spotkanie kresowe.

 

W spotkaniu udział wzięła delegacja czeskich i polskich Wołynian. Naszych południowych sąsiadów do Polski zaprosiło Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obecni byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, w tym starosta głubczycki Pan Piotr Soczyński, wicestarosta głubczycki Pani Anita Juchno, przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach Pan Kazimierz Naumczyk, burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa, zastępca burmistrza Głubczyc Pan Kazimierz Bedryj, prezes TMLiKP-W Pan Edward Wołoszyn.

 

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością i prelekcjami Pan Tomasz Kuba Kozłowski, koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa przy Domu Spotkań z Historią w Warszawie, prof. Stanisław Nicieja, polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji, autor publikacji o tematyce kresowej „Kresowa Atlantyda”.

 

Podczas spotkania miała także miejsce uroczystość nadania Oficerskiego Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu – Panu Kazimierzowi Naumczykowi oraz Panu Adamowi Krupie. Odznaczenie nadawane jest przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i Radę Krajową Środowisk Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP, sygnowane podpisami przewodniczącego Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP, płk mgr inż. Bolesława Mieczkowskiego, sekretarza ds. organizacyjnych RKŚŻP Oddz Samoobrony z Kresów Pd-Wsch Pana Edwarda Bienia oraz prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk inż Henryka Strzeleckiego.

 

Na obecnych czekała atrakcja w postaci wystawy fotografii „Kresowi mieszkańcy ziemi głubczyckiej” ze zbioru naukowego dr. Arkadiusza Szymczyny, przygotowanej przez Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego, Gminy Głubczyce, Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej oraz Banku Spółdzielczego w Głubczycach.

 

Szczególne podziękowania należy skierować do kierownictwa MOK w Głubczycach w osobach Pani Moniki Komarnickiej i Pana Zbigniewa Ziółko, za sfinansowanie spotkania poprzez włączenie go do projektu „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie – tradycja”. Podziękowania kierujemy także do osób zaangażowanych w organizację imprez kresowych w osobach Pana Tadeusza Eckerta, Pana Edwarda Wołoszyna i Pana Kazimierza Naumczyka.

 

Całość wydarzenia okraszona była wspaniałymi biesiadnymi występami „na kresową nutę” grupy artystów pod kierownictwem Pani Marii Farasiewicz. Pani Mario, serdecznie dziękujemy!

 

 

Data publikacji: 04-10-2021 14:25
Data modyfikacji: 04-10-2021 14:25
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora