Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat KRUS

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 10 sierpnia 2021 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2021 r. wyniosło  5 504 zł 52 gr.

 

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. od dnia 01 września 2021 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 3 853 zł 20 gr.

 

130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2021 r. wynosi 7 155 zł 90 gr.

 

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu