x
Wyszukaj w serwisie
x

Budujesz - przyjdź na spotkanie

Dzień-otwarty-Głubczyce.jpeg

Dzień otwarty PIIB

"Budowa eksploatacja, remont twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa"

Opolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa 25.09.2021, godz. 9.00-16.00

 

Informacje: 607 995 622

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 25 września 2021 roku na terenie kraju tzw. „Otwarty dzień inżyniera budownictwa” do którego akces zgłosiła także Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Inicjatywa ta została poparta przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Na terenie województwa opolskiego patronat honorowy oraz wsparcia udzielili także:

 

 • Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
 • Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Bogdan Zwoliński
 • Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Maciej Stefański
 • Starosta Nyski – Andrzej Kruczkiewicz
 • Starosta Głubczycki – Piotr Soczyński
 • Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki
 • Starosta Opolski - Henryk Lakwa

 

Cel i zakres działań:

 

Głównym celem zorganizowania akcji „Dzień otwarty inżyniera budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Planowane działania w ramach „Dnia otwartego” będą otwartą dla społeczeństwa formułą wydarzenia, która pozwalać będzie uzyskać informację lub odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (przyszłych inwestorów, inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowlanych. Ich celem będzie także udzielenie porad, pomocy i informacji mieszkańcom Województwa Opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Indywidualni inwestorzy, na każdym z etapów przygotowania, budowy, użytkowania lub modernizacji obiektu budowlanego często spotykają się z problemami dotyczącymi dokumentacji projektowej, procedur prawnych, personelu nadzoru, materiałów i technologii. Stąd w dniu 25 września br. inżynierowie należący do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z w/w problematyką.

 

 

Zakres zagadnień do interpretacji przez członków zespołów konsultacyjnych OPL OIIB

 

 

lp

Zagadnienia podstawowe

Pakiet tematyczny zagadnień

1

Przygotowanie procesu budowlanego

Mapa do celów projektowych

Warunki przyłączenia (media, w tym instalacja fotowoltaiczna, instalacja pomp cieplnych)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dostęp do drogi publicznej

Uwarunkowanie środowiskowe (wycinka drzew – procedura uzyskiwania zgody)

2

Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej; dokumentacja dla budynków jednorodzinnych)

Wymagania zgodnie z ust. prawo bud. (budownictwo mieszkaniowe/jednorodzinne)

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenia, zgłoszenia w zależności od specyfiki projektowanego obiektu budowlanego)

3

Okres realizacji - budowa

Rozpoczęcie realizacji; zawiadomienia

Obsada kierownika budowy (wymagania wobec, umowa cywilno- prawna), zmiana kierownika budowy

Nadzór inwestorski (zakres obowiązków) Nadzór autorski (obowiązki)

Zmiany – odstępstwa od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), procedura zamian, rola projektanta

Dziennik budowy – obowiązek prowadzenia, treść wpisów, itp. Kontrole budowy, strony, prawa kontrolowanego

Wyroby budowlane – świadectwa i certyfikaty

4

Zakończenie budowy

Zamknięcie dziennika budowy,

Zgłoszenie do użytkowania (dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy, media itp.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Kontrole na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie

5

Rozwiązania energooszczędne w budownictwie mieszkaniowym

(indywidualnym)

Wymagania formalno-prawne

Pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, systemy grzewcze Systemy ociepleń i dociepleń

Wyroby budowlane – wymagania

6

Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy obiektów

budowlanych

Definicje, dokumentacja, procedury Definiowania nazwy przedsięwzięcia Remonty, wyburzenia, itp.

7

Legalizacje samowoli

Legalizacja, a ustawa prawa budowlanego Procedura legalizacyjna

Obowiązki inwestora

8

Inne zagadnienia

Możliwości uzyskania dopłat do energooszczędnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne

Gospodarowanie wodami deszczowymi, rozwiązania proekologiczne, sposób zagospodarowania działki, opłaty za wody deszczowe

Podatek katastralny

 

 

Lokalizacja punktów konsultacyjnych

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powołała pięć zespołów konsultacyjnych. W każdym z punktów konsultacyjnych członkowie/ eksperci OPL OIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. Zespoły konsultacyjne zostaną wsparci przez pracowników powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz ekspertów WFOŚIGW w Opolu:

 

 • Głubczyce: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 24;
  Koordynator Zespołu Jolanta Warczok
 • Kluczbork: Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7;
  Koordynator Zespołu Maciej Czysty
 • Nysa: Zespół Szkół Technicznych, ul. Fryderyka Szopena 4;
  Koordynator Zespołu Andrzej Duda
 • Opole 1: Zespół Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II, ul. Niemodlińska 40;
  Koordynator Zespołu Mariusz Naworski
 • Opole 2: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Katowicka 50 (NOT);
  Koordynator Zespołu Piotr Bajno.

 

Adresy kontaktowe

 

Koordynator „Dnia otwartego” OPL OIIB – Mieczysław Molencki;

Adres poczty elektronicznej:
Adres www: www.opl.piib.org.pl/dzien-otwarty

Telefon: 77 441 38 98, 607 995 622

Data publikacji: 08-09-2021 08:24
Data modyfikacji: 20-09-2021 07:53
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora