x
Wyszukaj w serwisie
x

Opolskie staże z POWERem

Masz nie więcej niż 29 lat?  Nie pracujesz? Nie uczysz się?

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt „Opolskie staże z POWERem” przeznaczony dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 30 roku życia z terenu województwa opolskiego.

 

Do projektu możesz zakwalifikować się, jeśli:

 • Masz nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 29 lat (liczy się Twoja data urodzenia);
 • Mieszkasz na terenie województwa opolskiego;
 • Jesteś bierny/-a zawodowo, czyli nie pracujesz i nie poszukujesz aktywnie zatrudnienia lub jesteś bezrobotny/-a i nie zarejestrowałeś/-aś się w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • Utraciłeś/-aś pracę po 1 marca 2020r.
 • Spełniasz dodatkowe warunki, określone w regulaminie rekrutacji i formularzu rekrutacyjnym.

 

Projekt zakłada nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawców. Wsparciem objętych zostanie 105 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych. Łącznie w projekcie weźmie udział 130 osób, z których 104 to osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 roku do czerwca 2023 roku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

logotypy-aktualne.jpeg

Data publikacji: 28-07-2021 08:35
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg