x
Wyszukaj w serwisie
x

2012-04-10 Wybory uzupełniające na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami).

Zawiadamiam, że do dnia 20 kwietnia 2012r. można  zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu (wybory uzupełniające) –

Rada Miejska wybierze 1 ławnika

Kadencja 2012- 2015.

 

Ww. kandydatów należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach
ul. Niepodległości 14, pok. nr 10, tam też można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania kandydatów.

 

UWAGA:

Wymagania dla kandydatów dla ławników określone zostały
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Głubczycach

Kazimierz Naumczyk

 

 

 

Głubczyce dnia  30 marca 2012r.  

Data publikacji: 10-04-2012 15:02
Data modyfikacji: 10-04-2012 15:03
Polecamy