x
Wyszukaj w serwisie
x

Udział gminy w programach

Projekty inwestycyjne

Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego

 • Odbudowa Ratusza miejskiego w Głubczycach - wartość zadania 8.253.760,50 złwartość dofinansowania 6.190.320,37 zł.
 • Budowa kanalizacji przesyłowej, rurociągu tranzytowego Bogdanowice - Głubczyce wartość zadania 1.431.824,53 zł wartość dofinansowania 1.073.868,39 zl, wkład własny 214.773,69 zł, budżet państwa 143.182,45 zł.
 • Sieć wodociągowa tranzytowa - rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Radynia wartość zadania 828.599,13 zł, wartość dofinansowania 508.215,66 zl, wkład własny 169.405,22 zl.
 • Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach” wartość zadania 178.937,77 zł , kwota dofinansowania ZPORR – 60.042,56 zł,
 • Sieć wodociągowa tranzytowa - rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Pielgrzymów wartość zadania 828.599,13 zł, wartość dofinansowania 508.215,66 zł, wkład własny 169.405,22 zł.

Interreg III A Czechy - Polska

 • Budowa drogi Gadzowice - Granica Państwa (Rusin) - wartość zadania 1.332.507,83 zł , kwota dofinansowania 999.380,87 zł - wkład własny 333.126,96 zł.
 • „Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof” - wartość zadania 455.000 zł , kwota dofinansowania - 341.250 zł, wkład własny - 113.750 zł.
Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ochrona granicznej rzeki Opawicy z polskiej i czeskiej strony wartość zadania 1.886.602,00 EURO, kwota dofinansowania - 1.640.523 EURO, wkład własny – 246.079 EURO.
Regionalny Program Operacyjny
 • Sanitacja dorzecza rzeki Troi – wartość zadania 10.479.589,74 zł, kwota dofinansowania 8.567.064,61 zł, wkład własny – 1.912.525,13 zl (inwestor Głubczyckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach).
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kochanowskiego w Głubczycach wartość zadania 4.076.866,46 , kwota dofinansowania - 3.073.419,25 zł, wkład własny – 1.003.447,21 zł.
Sektorowy Program Operacyjny - Odnowa Wsi
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem placu zabaw w miejscowości Zubrzyce wartość zadania 252.008 zl, wartość dofinansowania 165.250 zl, wkład własny 86.758 zł, (po aneksie wartość zadania 243.838,47 zł wartość dofinansowania 159.894 zł, wkład własny 83.944,47 zł).
 • Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka wartość zadania 222.262 wartość dofinansowania 122.806, wkład własny 99.457 zł (po aneksie wartość zadania 219.114,74 zł, wartość dofinansowania 120.954 zł, wkład własny 98.160,74 zł).
 • Remont ogrodzenia cmentarza w miejscowości Lisięcice wartość zadania 340.565 zł, wartość dofinansowania 223.321 zł, wkład własny 117.244 zł (po aneksie wartość zadania 291.255,88 zł wartość dofinansowania 190.987 zl, wkład własny 100.268,88 zł).

Projekty nieinwestycyjne tzw. "miękkie"

 Program Town Twinning

 • Wizyta mieszkańców Sait Remy sur Avre (Francja) - budżet projektu 5.144,95 EUR, kwota dofinansowania -   3.085,25 EUR, rok realizacji 2003.

Program Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy PHARE

 • Festyn Górnośląski - budżet projektu - 8.891,00 EUR, kwota dofinansowania 6.668,25 EUR, rok realizacji 2001.
 • Festyn Górnośląski - budżet projektu - 7.571, 20 EUR, kwota dofinansowania - 5.678,40 EUR, rok realizacji 2005.
 • I Warsztaty Fotograficzne - budżet projektu - 8.395,00 EUR, kwota dofinansowania -  6.296,25 EUR, rok realizacji 2005.
 • Wydanie publikacji: Region głubczycko-krnowski. Historia. Turystyka. Gospodarka - budżet projektu - 13 383,36 EUR, kwota dofinansowania - 10 037,36 EUR, rok realizacji 2004.

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska 2004-2006

 • Polsko - Czeskie Targi Przedsiębiorczości.- budżet projektu - 40.747,53 zl, kwota dofinansowania - 28.617,40 zl, budżet państwa - 3.979 zl, rok realizacji 2005.
 • Spotkania Taneczne Euroregionu Silesia „Silesia dance“ Głubczyce 2005 - budżet projektu - 9.760,00 EUR, kwota dofinansowania - 7.320,00 EUR, rok realizacji 2005.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

 • Internetowe Centrum Regionu Głubczycko - Krnowskiego- budżet projektu - 21.281,00 EUR, kwota dofinansowania - 18.088,85 EUR, rok realizacji 2009-2010.
 • Czesko - Polskie tradycje nie znają granic. Tanecznym krokiem do Europy - budżet projektu - 7.000,00 EUR, kwota dofinansowania - 5.950,00 EUR, rok realizacji 2010.
Data publikacji: 13-07-2011 11:32
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora