x
Wyszukaj w serwisie
x

Program LIFE

LIFE-Logotypy.jpeg

Program LIFE

Gmina Głubczyce w dniu 17 marca 2021 r. zawarła z Województwem Opolskim Umowę o Partnerstwie w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL / LIFE19 GIE/PL/000398.

 

Projekt ten współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Projekt rozpoczął się od 1 października 2020 r. (data rozpoczęcia) i będzie trwać do 30 września 2022 r . (data zakończenia).

 

Zgodnie z działaniem: Poprawa jakości powietrza zadaniem programu jest m.in. zwiększenie zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań z zakresu Programu Ochrony Powietrza (POP) tj. przygotowanie kompetencyjnego Gminnego Koordynatora POP do skutecznego pełnienia przez niego roli w systemie zarządzania realizacją programu ochrony powietrza.

 

Zadaniem Gminnego Koordynatora będzie im.in. podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze; opracowanie przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowanie i zwymiarowanie działań naprawczych oraz opracowanie planu ich realizacji, wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację i określenie niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie opracowanego w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.

 

Gminny Koordynator POP planowany jest do zatrudnienia na pełny etat od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. jako personel dodatkowy w Gminie Głubczyce.

Data publikacji: 18-06-2021 09:19
Data modyfikacji: 18-06-2021 09:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora