x
Wyszukaj w serwisie
x

Program Czyste Powietrze

Czyste-powietrze.jpeg

Zapraszamy do korzystania z programu Czyste Powietrze

 

To kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

 

Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacja nie jest udzielana dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Program składa się z dwóch części w zależności od osiąganych dochodów.

 • Część I Podstawowy Poziom dofinansowani - dla wnioskodawców o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł;
 • Część II Podwyższony poziom dofinansowania - dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty*

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

*Od 1 lipca  2021 r. zmiana wysokości dochodu na jednego członka ich gospodarstwa domowego

a) 1550,24  zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2066,99  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dotacja może wynosić  łącznie do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i łącznie do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Gmina Głubczyce w dniu 31 maja 2021 r. podpisała porozumienie z WFOŚi GW w Opolu w sprawie partnerstwa w programie „ Czyste powietrze”.

 

W ramach partnerstwa w Gminie Głubczyce prowadzony jest  Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” , który znajduje  się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Głubczycach  ul. Pocztowa 6A , pokój nr 9.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Wniosek można składać przez Internet:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

lub w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, pokój nr 9

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

 

PUNKTY INFORMACYJNE

GŁUBCZYCE

tel.: 77 485 29 22 wew. 38

OPOLE

Adres e-mail: 

tel. 77 45 37 611,

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155

INFOLINIA OGÓLOPOLSKA CZYSTEGO POWIETRZA tel. 22 340 40 80

 

Ponadto informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

 

W przypadku mieszkańców Gminy Głubczyce zaświadczenia wydawane są również  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce, pokój nr 9.

Data publikacji: 18-06-2021 08:42
Data modyfikacji: 18-06-2021 08:44
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg