x
Wyszukaj w serwisie
x

2012-03-15 KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU NAGRADZANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych.

Treść uchwały dostępna jest w załączniku poniżej ponadto uchwała została wyłożona w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14.

Do dnia  15 maja 2012 roku  mieszkańcy, organizacje społeczne,  mające siedzibę lub prowadzące statutową działalność na terenie Gminy Głubczyce oraz wszystkie zainteresowane instytucje, mogą składać wnioski i opinie do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym UM.

Zostaną one rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury RM oraz Komisji Zdrowia , Sportu i Rekreacji  w miesiącu czerwcu 2012 roku.

Ostateczne projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Głubczycach przez Burmistrza Głubczyc wnioskodawcy przedmiotowego projektu uchwały na sesji, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2012 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych.pdf (75,00KB)

 

 

  BURMISTRZ

mgr Jan Krówka 

 

Data publikacji: 15-03-2012 13:53
Data modyfikacji: 15-03-2012 14:32