x
Wyszukaj w serwisie
x

Konsultacje społeczne

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
– na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

ADMINISTRATOR DANYCH

OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 25, adres e-mail; um@glubczyce.pl

INSPEKTOR

 OCHRONY

 DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@glubczyce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA

I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażenia opinii w sprawach istotnych dla Gminy Głubczyce na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz uchwałą nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z §7 ust.1 uchwały nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Pani/Pana dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym zostaną przedstawione upoważnionemu członkowi zespołu powołanego do przeprowadzenia konsultacji jedynie do wglądu. Nie przewiduje się przechowywania Pani/Pana danych osobowych.

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg