x
Wyszukaj w serwisie
x

Zbiórka przeterminowanych leków

Akcja „Zbiórka  przeterminowanych leków”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Głubczycach,   ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych,  wyrzucanych na składowisko odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. 
W tym celu  zakupiono  8  pojemników tzw.  konfiskatorów , które   umożliwią   mieszkańcom Gminy Głubczyce pozbywanie  się leków przeterminowanych, nieużytych  i wycofanych z użycia w sposób niezanieczyszczający środowisko.
Zbiórka   przeterminowanych leków jest nieodpłatna i prowadzą ją  apteki na terenie Gminy Głubczyce.
Na zlecenie Urzędu Miasta w Głubczycach uprawniona firma  odbiera zebrane w konfiskatorach medykamenty i przekazuje je  do utylizacji. Pojemniki   opróżniane  są raz na trzy miesiące oraz dodatkowo na zgłoszenie apteki,   w przypadku  gdy pojemnik zapełni się wcześniej.

Do konfiskatorów można wrzucać:
leki w postaci: tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem , syropów, kropli, roztworów w  zamkniętych opakowaniach oraz  maści, produktów leczniczych, wyrobów medycznych.

Nie można wrzucać:
termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek

Przeterminowane leki można zostawić w:
1. Apteka „Sanitas” Jacek Hylak
ul. Kościuszki  16, 48-100 Głubczyce , tel. 77 485 28 19
2. Apteka „Zdrowie” Jacek Hylak
ul. Powstańców 11a/a , 48-100 Głubczyce, tel. 77 485 31 14
3. Apteką  „GDAŃSKA” Renata Krupniewska
ul. Gdańska 9, 48-100 Głubczyce,  tel. 77 485 09 12
4. Apteka Maria & Tomasz Schmidt
ul. Kochanowskiego 9,   48-100 Głubczyce, tel. 77 485 31 01 
5. „Apteka pod Herbem” Maria& Tomasz Schmidt
ul. Moniuszki 11 c   , 48-100 Głubczyce, tel. 77 485 86 88 .
6. „ Apteka pod Białym Lwem” Maria& Tomasz Schmidt
ul. Sobieskiego 2, 48-100 Głubczyce , tel. 77 485 20 17
7. Apteka Jana Pawła II A. Kubek, M. Wachowiak S.C.
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce, tel. 77 5560511
8.  Apteka Jaśminowa M. Kotula-Gawłowska, M. Gawłowski, Z. Grabuś S.C ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce, tel. 77 403 68 44

Data publikacji: 06-03-2012 10:36