x
Wyszukaj w serwisie
x
 • >
 • >

Informacje o BO 2021

INFORMACJE BO 2021.jpeg

 

Głosowanie w następujących punktach wyborczych
odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia 2021 r.

 

LOKAL 1.

LOKAL 2.

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach

ul. Kościuszki 24 (I piętro)
lokal czynny od godz. 8:00-15:30

Ratusz Miejski (II piętro)
lokal czynny w godz. od 10:00-17:00

 


KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁUBCZYCE
MA PRAWO DO ODDANIA TYLKO 1 GŁOSU

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy miasta Głubczyce, bez względu na wiek

 

Rodzaje głosowania

 

Głosowanie na Budżet Obywatelski Miasta Głubczyce 2021 odbywać się będzie w sposób:

 1. tradycyjny (oddanie głosu na karcie do głosowania)
 2. elektroniczny (oddanie głosu na wskazanej przez Organizatora stronie internetowej do głosowania)

 

Termin głosowania

 

Głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Głubczyce 2021 w formie tradycyjnej oraz internetowej odbędzie się w jednym terminie, w dniach od 26-30 kwietnia 2021 r.

 

Ogólne zasady głosowania

 

 1. Wybieramy jednorazowo sposób w jaki chcemy głosować (tradycyjnie lub elektronicznie). Pozostajemy tylko przy wybranym sposobie głosowania w danej edycji Budżetu Obywatelskiego.
 2. Dokonujemy jednorazowego wyboru tylko jednego zadania z zamieszczonego wykazu zadań dopuszczonych do głosowania – bez względu na wybraną formę głosowania.
 3. Oddajemy głos w wybrany przez siebie sposób.

 

Jak oddać głos tradycyjnie?

 

Dorośli

W przypadku głosowania w formie papierowej na liście (nie mylić z kartą do głosowania) wpisuje się dane (PESEL, imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania). Po wypełnieniu listy, osoba z komisji wydaje opieczętowaną kartę do głosowania. Wypełniamy kartę zgodnie z przyjętymi zasadami. Po wypełnieniu wrzucamy kartę do urny.

 

Dzieci

Analogicznie w przypadku dzieci: W przypadku głosowania w formie papierowej na liście wpisuje się dane dziecka (PESEL, imię dziecka, nazwisko dziecka, aktualny adres zamieszkania). Po wypełnieniu listy, osoba z komisji wydaje dziecku opieczętowaną kartę do głosowania. Dziecko wypełnia kartę zgodnie z przyjętymi zasadami. Po wypełnieniu wrzuca kartę do urny.

 

UWAGA! Jeśli dziecko nie jest w stanie się podpisać, wtedy opiekun/rodzic podpisuje się za niego wpisując obok numeru PESEL dziecka swój nr PESEL.

 

Głosowanie tradycyjne odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym w następujący sposób:

 

 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „x” przy wybranym przez siebie zadaniu (kolumna D),
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie nadzorującej dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu,
 3. na karcie do głosowania osoba nadzorująca odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących,

 

Jak oddać głos elektronicznie?

 

Dorośli i dzieci

 

W przypadku głosowania elektronicznego wymagane jest posiadanie aktualnego adresu e-mail. Jeden adres email może być wykorzystany dla wielu głosowań np. z emaila jednego z członków rodziny mogą skorzystać pozostali pełnoletni członkowie tej rodziny lub inne osoby nieposiadające poczty email.

 

Oddanie głosu polega na zaznaczeniu tylko jednego zadania spośród zadań zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Głubczyce, oraz podaniu swoich danych: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania (ulica, nr budynku) i adresu email.

 

FORMULARZ-WYBORU-ZADANIA.jpeg

 

FORMULARZ-GŁOSOWANIA-ONLINE.jpeg

 

Głosy nieważne

 

Głosy zostaną uznane za nieważne w przypadku oddania przez osobę:

 1. kilku tych samych głosów zarówno w formie papierowej lub elektroniczne,
 2. głosu zarówno w formie papierowej i elektronicznej,
 3. głosów na kilka różnych zadań
 4. pustego głosu w tradycyjnym głosowaniu (bez postawienia znaku „x”)
 5. nieprawidłowego głosu w tradycyjnym głosowaniu (postawienie znaku „x” poza obszarem do tego wyznaczonym lub innego dowolnego znaku lub treści dodanej)

 

Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa


Powyższe informacje o Budżecie Obywatelskim Miasta Głubczyce 2021 stanowią jednocześnie jego regulamin.

Data publikacji: 19-04-2021 15:17
Data modyfikacji: 26-04-2021 11:06
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg