x
Wyszukaj w serwisie
x

Komunikat

​KOMUNIKAT

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Urząd Miejski (budynek główny) od dnia 16 marca 2021 roku

będzie nieczynny dla interesantów ,

 

w związku z tym faktem informujemy że:

  1. WSZELKIE SPRAWY URZĘDOWE NALEŻY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE,

  2. POPRZEZ PLATFORMĘ E-PUAP LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

centrala: +48 77 485 30 21 do 24, sekretariat Burmistrza: +48 77 485 23 25, fax: +48 77 485 24 16, e-mail: um@glubczyce.pl; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /al1q337jj2/SkrytkaESP, dokumenty można również wrzucać do skrzynki podawczej przed budynkiem urzędu.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach (będzie nadal otwarty) tel. 77 485 22 32,

 

W sprawach dotyczących:

  1. Dowody osobiste, ewidencja ludności 77 485 3021 w. 240, 241

  2. zaświadczeń i wymiaru podatków 77 4853021 w.217 lub 218

  3. opłat za wieczyste użytkowanie 77 485 3021 w.225

  4. płatności, w tym wysokości odsetek oraz opłat jednorazowych 77 485 30 21 w.220

  5. wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 77 485 3021 wewn. 236

 

Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe:

 

za odpady komunalne: na indywidualny nr konta podany w otrzymanym zawiadomieniu o opłacie

lub 73 1090 2154 0000 0001 4376 2740, pozostałe wpłaty w tym podatek 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

 

Podjęte kroki mają na względzie utrzymanie ciągłej pracy urzędu, w tym realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Burmistrz Głubczyc


Spis numerów telefonicznych Urzędu Miejskiego w Głubczycach (link)

http://bip.glubczyce.pl/7/spis-numerow-telefonicznych-urzedu-miejskiego.html

Data publikacji: 12-03-2021 14:07
Data modyfikacji: 12-03-2021 14:11