x
Wyszukaj w serwisie
x

e-Centra szansą dla niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wspiera ciężko poszkodowanych niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji, jak również osoby indywidualne które nie są podopiecznymi Fundacji, lecz są osobami niepełnosprawnymi i znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Specjalną pomocą zajmuje się Komisja Podopiecznych, która udziela  pomocy: żywnościowej (dzięki wsparciu Banku Żywności SOS), rzeczowej, psychologicznej, prawnej  oraz socjalnej podopiecznym Fundacji.

Komisja w 2009 roku pod swoją opieką miała ponad 160 podopiecznych.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy i będące osobami niepełnosprawnymi  prosimy o kontakt z Komisją Podopiecznych

Więcej: strona fundacji

Data publikacji: 17-02-2012 12:53
Data modyfikacji: 17-02-2012 12:57