x
Wyszukaj w serwisie
x

Herb miasta

Herb miasta Głubczyce przedstawia stojącego anioła z częściowo rozłożonymi skrzydłami, dłońmi podtrzymuje dwie tarcze.

Pod prawą dłonią tarcza o polu w kolorze czerwonym pokazująca białego lwa.
Pod lewą dłonią tarcza o polu w kolorze niebieskim, a na niej trzy białe bosaki.
Całość kompozycji umieszczona jest na tarczy w kształcie trójboku o polu dwubarwnym czerwonym (góra) i żółtym (dół).

Herb ten został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/174/95 z dnia 23 listopada 1995 roku.

herb.gif

Historia herbu

Najstarsze notatki archiwalne mówią o dwóch pieczęciach miejskich Głubczyc z 1272 i 1283 r. Obie przedstawiały trójboczne tarcze z ukoronowanym wspiętym czeskim lwem, z głową odwróconą w heraldyczną stronę. Napisy pieczętne głosiły: SIGILLUM, CIVITATIS, LUBSCHICZ, pieczęć miasta Głubczyce. 
Na pieczęci z 1311 r. przy lwich przednich łapach pojawił się nowy element, gwiazda. Podobny herb widniał na pieczęci z 1445r.

W XVI w. na tłoku pieczęci z napisem: SIGILLUM + MAIUS + CIVITATIS + LEOBSCHICZ (pieczęć wielka) wygrawerowano postać Archanioła Michała z przepaskami na piersi w formie krzyża św. Andrzeja, trzymającego w prawej ręce tarczę z lwem, w lewej tarczę z trzema bosakami. Na czole Archanioła widniał krzyż.

W tym samym czasie ewolucji uległa nazwa Głubczyce tj. Lubschicz przeobraziło się w Leobschicz, a na innych pieczęciach z tego samego wieku w Leobschütz. Łacińsko-niemiecka nazwa Leobschütz oznacza "Chroń Lwie" (leo- z łac. lew, schützen z niem. bronić, chronić). Oprócz tarczy z lwem Archanioł trzymał tarczę z trzema bosakami. Ten drugi herb występował na głubczyckich pieczęciach już w XIII w. Badacze niemieccy przypisywali "Trzy Bosaki" wójtowi Głubczyc, Teodorykowi. Mógł to być rzeczywiście herb rodziny wójtowskiej (...) Trzy bosaki tradycja ludowa wiązała z kultem św. Floriana, patrona Głubczyc. (...) Przypuszczalnie po zakupieniu przez miasto wójtostwa w 1416 roku (...) rajcy miejscy (...) na pamiątkę połączyli w jedno godło tarczę w lwem i trzema bosakami (...).

Herb z bosakami znika i nagle pojawia się w XVI w. na kilku pieczęciach wraz z tarczą z lwem. W 1561 r. właściciel Głubczyc, margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern dał miastu przywilej przybijania pieczęci na czerwonym wosku.

W 1720 r. na tytułowej stronie kroniki Głubczyc J.M.Meylandskiego znajdował się herb miasta, wyglądający następująco: anioł z rozpiętymi skrzydłami stał na bramie z podniesioną kratą, flankowanej dwiema wieżami i trzymał tarcze z lwem i trzema bosakami. Napis pod herbem głosił: TECA TUERE LEO, VGIL ARCE TU ANGELE FLAMMAS CIVIBUS UT TRIPLEX HARPAGO NON SIT OPUS. ARMA ET INSIGNE SENATUS POPULIQUE LEOBSCHUTZENSIS, tj. "Broń domów lwie, ty aniele strzeż płomieni, aby ludność nie musiała używać bosaków. Tarcza i insygnia głubczyckiego senatu". Podobny podpis pod herbem Głubczyc jest na ścianie frontowej Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Kochanowskiego.

W XVIII w. niektóre pieczęcie przedstawiały dwie tarcze ( z lwem i bosakami), ale bez anioła. Pieczęć depozytowa z ok. 1800 roku przedstawiała lwa i bosaki, wkomponowane w jedną tarczę, podzieloną pionową linią na pół. Pieczęć Urzędu Gospodarczego z 1803 roku pokazywała jedynie lwa na zielonym polu a współczesna jej pieczęć Urzędu Leśnego tylko trzy bosaki.
 
XIX- wieczne pieczęcie urzędowe miasta były z samym lwem z gwiazdą. Jednak w XIX stuleciu "powraca do łask" anioł i odtąd do 1945 roku herb miasta przypomina dzisiejszy. 

Głubczycki lew występował zawsze na polu czerwonym i był biały. Trzy białe bosaki widniały na niebieskim bądź błękitnym tle.

źródło opracowania: Kalendarz Głubczycki '95 - artykuł Katarzyny Maler pn. "Herb Głubczyc"

Data publikacji: 13-07-2011 11:08