x
Wyszukaj w serwisie
x

Herb miasta

Porównanie-herbów.jpeg

Wizerunek

Herb miasta Głubczyce przedstawia stojącego anioła z częściowo rozłożonymi skrzydłami, dłońmi podtrzymuje dwie tarcze. Pod prawą dłonią tarcza o polu w kolorze czerwonym pokazująca białego lwa. Pod lewą dłonią tarcza o polu w kolorze niebieskim, a na niej trzy białe bosaki. Całość kompozycji umieszczona jest na tarczy w kształcie trójboku o polu dwubarwnym czerwonym (góra) i żółtym (dół).

 

Herb ten został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/174/95 z dnia 23 listopada 1995 r.

 

Herb Głubczyc obok zatwierdzonej wersji wizerunku plastycznego, zawiera w sobie główną i wiodącą w definicji herbu warstwę symboliczną - heraldyczną, którą bez względu na przedstawiany wizerunek plastyczny, uznaje się w pierwszej kolejności jako dobro wspólne i symbol władzy samorządowej w mieście.

 

Historia herbu

Najstarsze notatki archiwalne mówią o dwóch pieczęciach miejskich Głubczyc z 1272 r. i 1283 r. Obie przedstawiały trójboczne tarcze z ukoronowanym wspiętym czeskim lwem, z głową odwróconą w heraldyczną stronę. Napisy pieczętne głosiły: SIGILLUM, CIVITATIS, LUBSCHICZ, pieczęć miasta Głubczyce. Na pieczęci z 1311 r. przy lwich przednich łapach pojawił się nowy element, gwiazda. Podobny herb widniał na pieczęci z 1445 r.

W XVI w. na tłoku pieczęci z napisem: SIGILLUM + MAIUS + CIVITATIS + LEOBSCHICZ (pieczęć wielka) wygrawerowano postać Archanioła Michała z przepaskami na piersi w formie krzyża św. Andrzeja, trzymającego w prawej ręce tarczę z lwem, w lewej tarczę z trzema bosakami. Na czole Archanioła widniał krzyż.

W tym samym czasie ewolucji uległa nazwa Głubczyce tj. Lubschicz przeobraziło się w Leobschicz, a na innych pieczęciach z tego samego wieku w Leobschütz. Łacińsko-niemiecka nazwa Leobschütz oznacza "Chroń Lwie" (leo – z łac. lew, schützen z niem. bronić, chronić). Oprócz tarczy z lwem Archanioł trzymał tarczę z trzema bosakami. Ten drugi herb występował na głubczyckich pieczęciach już w XIII w. Badacze niemieccy przypisywali "Trzy Bosaki" wójtowi Głubczyc, Teodorykowi. Mógł to być rzeczywiście herb rodziny wójtowskiej (...) Trzy bosaki tradycja ludowa wiązała z kultem św. Floriana, patrona Głubczyc. (...) Przypuszczalnie po zakupieniu przez miasto wójtostwa w 1416 r. (...) rajcy miejscy (...) na pamiątkę połączyli w jedno godło tarczę w lwem i trzema bosakami (...).

Herb z bosakami znika i nagle pojawia się w XVI w. na kilku pieczęciach wraz z tarczą z lwem. W 1561 r. właściciel Głubczyc, margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern dał miastu przywilej przybijania pieczęci na czerwonym wosku.

W 1720 r. na tytułowej stronie kroniki Głubczyc J.M.Meylandskiego znajdował się herb miasta, wyglądający następująco: anioł z rozpiętymi skrzydłami stał na bramie z podniesioną kratą, flankowanej dwiema wieżami i trzymał tarcze z lwem i trzema bosakami. Napis pod herbem głosił: TECA TUERE LEO, VGIL ARCE TU ANGELE FLAMMAS CIVIBUS UT TRIPLEX HARPAGO NON SIT OPUS. ARMA ET INSIGNE SENATUS POPULIQUE LEOBSCHUTZENSIS, tj. "Broń domów lwie, ty aniele strzeż płomieni, aby ludność nie musiała używać bosaków. Tarcza i insygnia głubczyckiego senatu". Podobny podpis pod herbem Głubczyc jest na ścianie frontowej Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Kochanowskiego.

W XVIII w. niektóre pieczęcie przedstawiały dwie tarcze ( z lwem i bosakami), ale bez anioła. Pieczęć depozytowa z ok. 1800 r. przedstawiała lwa i bosaki, wkomponowane w jedną tarczę, podzieloną pionową linią na pół. Pieczęć Urzędu Gospodarczego z 1803 r. pokazywała jedynie lwa na zielonym polu a współczesna jej pieczęć Urzędu Leśnego tylko trzy bosaki.
 
XIX-wieczne pieczęcie urzędowe miasta były z samym lwem z gwiazdą. Jednak w XIX stuleciu "powraca do łask" anioł i odtąd do 1945 r. herb miasta przypomina dzisiejszy. 

Głubczycki lew występował zawsze na polu czerwonym i był biały. Trzy białe bosaki widniały na niebieskim bądź błękitnym tle.

 

Współczesność

W 2017 r. na podstawie grafiki herbu z 1995 r. jak i materiałów historycznych, w tym XIX w. widokówki oraz dwóch płaskorzeźb wmurowanych w Ratusz Miejski w Głubczycach, opracowano graficznie odświeżoną wersję herbu. Autorką herbu jest Pani Marta Kitka (Drapiewska) pochodząca z Głubczyc, magister sztuki, ilustrator, absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest autorką ilustracji do podręczników szkolnych, w tym podręcznika MEN dla klas I-III.

 

Źródła opracowania: Kalendarz Głubczycki '95 - artykuł Katarzyny Maler pn. "Herb Głubczyc", UM Głubczyce.


 

DO POBRANIA

 

Herb w krzywych (wersje: kolor, kontra, obrys, skala szarości)
ZIPHerb Głubczyc - KRZYWE.zip (2,51MB)

 

Herb w rastrze JPG (wersje: kolor, kontra, obrys, skala szarości) / PŁASKIE
ZIPHerb Głubczyc - JPG PŁASKIE.zip (1,65MB)

 

Herb w rastrze PNG (wersje: kolor, kontra, obrys, skala szarości) / NA PRZEZROCZYSTOŚCI
ZIPHerb Głubczyc - PNG NA PRZEZROCZYSTOŚCI.zip (2,33MB)

 

Wniosek na wykorzystanie herbu miasta Głubczyce

DOCWniosek o wykorzystanie herbu miasta Głubczyce.doc (14,00KB)
PDFWniosek o wykorzystanie herbu miasta Głubczyce.pdf (51,67KB)
 

Data publikacji: 13-07-2011 11:08
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg