x
Wyszukaj w serwisie
x

Nabór wniosków wstrzymany

Informujemy, że planowany od 10 stycznia 2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce zostaje zawieszony.

 

Gmina Głubczyce przystąpiła do realizacji Działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 i będzie realizować ten program na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców naszej gminy we wrześniu 2020 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Data publikacji: 04-01-2021 13:31
Data modyfikacji: 05-01-2021 08:49