x
Wyszukaj w serwisie
x

Obwieszczenie o XXIII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  25 listopada 2020  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w budżecie na 2020 r.,
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
 5. zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w Alei Lipowej stanowiącej pomnik przyrody,
 6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki na 2021 rok,
 7. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku,
 8. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na rok 2021

3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 20.11.2020 r.  

 

Data publikacji: 23-11-2020 10:56
Data modyfikacji: 26-01-2021 09:00
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora