x
Wyszukaj w serwisie
x

Stypendia sportowe

Burmistrz Głubczyc

Zarządzenie Nr 578/2012

Burmistrza Głubczyc

z dnia 30 stycznia 2012r.

 

w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 3 i 4 w związku z § 13 Uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej
w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, zmienionej Uchwałą Nr VIII/62/11 RM z dnia 30 marca 2011 roku –
w 2012 roku przyznaję stypendia sportowe dla wymienionych osób :

Imię i nazwisko

Klub

Wysokość stypendium

Aneta Wojtkowska

KS „Technik”

500 zł

Kinga Haracz

KS „Technik”

500 zł

Dominik Stebnicki

KS „Technik”

500 zł

Justyna Pasternak

KS „Technik”

500 zł

Katarzyna Macedońska

KS „Technik”

500 zł

Dawid Wsiaki

KS TeaKwon-Do

500 zł

Kamila Ciechanowska

KS TeaKwon-Do

250 zł

Karolina Konik

KS TeaKwon-Do

250 zł

Bartosz Słodkowski

KS TeaKwon-Do

250 zł

Mateusz Hładyłowicz

KS TeaKwon-Do

150 zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Burmistrz

mgr Jan Krówka

 

Data publikacji: 03-02-2012 13:14
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg