x
Wyszukaj w serwisie
x

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Burmistrz Głubczyce

Zarządzenie Nr 579/2012

Burmistrza Głubczyc

z dnia 30 stycznia 2012r.

 

w sprawie przyznania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie § 11 Uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, zmienionej Uchwałą Nr VIII/62/11 RM z dnia 30 marca 2011 roku – przyznaję nagrody dla wymienionych osób :

 

Imię i nazwisko

Stopień nagrody i jej wysokość

Przemysław Wacha

Nagroda I stopnia 2500 zł

Marta Wsiaki

Nagroda II stopnia 1500 zł

Natalia Pocztowiak

Nagroda III stopnia 1000 zł

Aleksandra Walaszek

Nagroda III stopnia 1000 zł

Agnieszka Wojtkowska

Nagroda III stopnia 1000 zł

Krystyna Maciejska

Nagroda III stopnia 1000 zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr Jan Krówka

Data publikacji: 03-02-2012 13:09
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg