x
Wyszukaj w serwisie
x

Oferta pozakonkursowa

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne.pdf (1,07MB)

Termin składania uwag: do 30 września 2020 r.


Zgodnie z art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Głubczyc uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Informacja o zadaniu zaczerpnięta ze strony:
http://bip.glubczyce.pl/1499/oferty-pozakonkursowe.html

Data publikacji: 23-09-2020 11:22
Polecamy