x
Wyszukaj w serwisie
x

Charakterystyka Gminy


mapa-kom.jpeg System Informacji Przestrzennej    Wirtualny spacer (wymagana wtyczka Flash Player)

 

PDFmapa Gminy Głubczyce.pdf (4,41MB)

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod tym względem największą gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Od południa Głubczyce sąsiadują z gminą Branice, od wschodu z gminami Baborów, Pawłowiczki i Kietrz, a od północy z gminą Głogówek.

W granicach administracyjnych Gminy znajdują się:

 • miasto Głubczyce, leżące na prastarym szlaku handlowym Opole–Ołomuniec–Brno u progu Bramy Morawskiej nad rzeką Psiną, lewym dopływem Odry,
 • 45 sołectw: Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermęcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce-Sady, Gołuszowice, Grobniki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, Nowy Rożnów, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce,
 • 8 przysiółków: Biernatówek (przysiółek wsi Biernatów), Bogdanowice-Kolonia (przysiółek wsi Bogdanowice), Klisinko (przysiólek wsi Klisino), Podlesie (przysiółek wsi Lenarcice), Nowosady, (przysiółek wsi Lisięcice), Głubczyce-Las Marysieńka (przysiółek wsi Lwowiany), Dobrogostów (przysiółek wsi Sławoszów), Studzienica (przysiółek wsi Zawiszyce)
 • pozostałe miejscowości: Żabczyce (leśniczówka)

 

Najbliższe ośrodki miejskie:
Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km), Krnov (16 km), Praga (363 km), Wiedeń (210 km).

 

Przez teren Gminy przebiegają:

 • droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce-granica państwa (Pietrowice)
 • dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 - Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i Nr 417 - Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz.

 

Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa nr 45 relacji Opole-Racibórz-granica państwa (Chałupki), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha (Hradec Kralove) - Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35-40 km.
 

Na terenie gminy znajdują się połączenia drogowe z Czechami: Pietrowice–Krnov, Pomorzowiczki-Osoblaha, Lenarcice - Linhartovy i Chomiąża-Chomyz, Równe – Slezské Rudoltice, Rusin – Gadzowice, Ciermięcice – Krnov, Opavica – Město Albrechtice.

 

Blisko 12-tysięczne miasto Głubczyce położone jest nad rzeką Psiną na historycznym szlaku handlowym Opole-Ołomuniec-Brno. Jest siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usługowo-przetwórczym regionu.

 

Głubczyce posiadające od roku 1275 prawa miejskie mogą pochwalić się licznymi zabytkami z rożnych epok a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje renesansowy ratusz zbudowany w roku 1570 na miejscu dawnego domu kupieckiego z XIV wieku z wykorzystaniem elementów dawnej budowli, zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany w latach 2006-2008. Warto także zobaczyć kościół parafialny. p.w. Narodzenia NMP z II poł. XIII w., późnobarokowy zespół klasztorny Franciszkanów z XVIII w. a także kolumnę Maryjną z 1738 roku.
 
Na terenie gminy warto zwiedzić m.in. kościół p.w. Św. Trójcy w Opawicy - zabytek klasy „O” zbudowany w latach 1701-1706, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża z 1910 r w Bogdanowicach, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1575 r. w Chomiąży, zamek z XVI w. (przebudowany w XIX w.) w Grobnikach oraz kapliczkę św. Barbary z przełomu XVIII i XIX w., a przy niej źródełko, którego woda, według miejscowych przekazów od XVII w., posiadała cudowną moc, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Klisinie, klasycystyczny dwór z początku XIX w. w Pielgrzymowie: klasycystyczny dwór z początku XIX w., pałac w Pomorzowicach zbudowany w 1614 r. przez starostę księstwa karniowskiego Hartwicha von Stitten, przebudowany w 1905 r.
 
Teren gminy Głubczyce to wymarzone miejsce dla miłośników malowniczych krajobrazów. Wśród turystycznych atrakcji gminy wymienić należy obszar chronionego krajobrazu w rejonie Mokre - Lewice, obejmujący fragment Gór Opawskich oraz las głubczycki położony na północ od miasta, obejmujący część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami. Na tym terenie spotkać można wiele chronionych roślin i zwierząt. Nieco mniejsze kompleksy leśne znajdują się także w południowo-zachodniej części gminy, m.in. w okolicach Pielgrzymowa, Pietrowic, Radyni, Braciszowa oraz na wschód od Chróstna. Wysokimi walorami przyrodniczymi i wypoczynkowymi odznacza się również Las Głubczycki, położony w północno-zachodniej części gminy w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, zajmowany w przeważającej części przez świerki i sosny. Ofertę rekreacyjną uzupełnia możliwość korzystania z basenu kąpielowego, znajdującego się w Głubczycach w odległości ok. 500 m od dworca PKS.
 
W odległości 12 km od Głubczyc - 2 km od przejścia granicznego RP z Republiką Czeską znajduje się camping Nr 240 ***. O standardzie tego ośrodka świadczy fakt jego wyróżniania przez Polską Federację Campingu i Caravaningu tytułami "Mister Campingu”.
 
Entuzjastom turystyki rowerowej można zaproponować wędrówkę po polsko-czesko pograniczu Śląska, którego osią jest rzeka graniczna Opawica. W okolicy miast Głubczyce, Głogówek i Branice a po stronie czeskiej Krnova, Albrechtic i Osoblahy przebiega trasa rowerowa licząca łącznie 220 km. Wzdłuż trasy umieszczone są tablice informujące o dostępnych usługach oraz atrakcjach turystycznych, znajdujących się w pobliżu. Na terenie gminy Głubczyce trasa przebiega przez: Zubrzyce – Chróstno – Ciermięcice – Chomiąża – Pietrowice – Lenarcice – Opawica – Dobieszów – Gołuszowice – Gadzowice – Głubczyce – Tarnkowa – Sławoszów – Pomorzowiczki – Pomorzowice – Klisino.
 
Dominującą gałęzią gospodarki w gminie. jest rolnictwo. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają bardzo dobre gleby (gleby klasy I-III stanowią 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych) a także klimat. W strukturze upraw przeważają rośliny zbożowe (pszenica, żyto i jęczmień) - ponad 80% upraw oraz rośliny okopowe (ziemniaki i buraki) - blisko 10%.
 
Miejscową gospodarkę tworzą nowoczesne i szybko rozwijające się zakłady produkujące ekologiczne kotły centralnego ogrzewania, innowacyjne pompy ciepła oraz inne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dobrze prosperują także zakłady branży mleczarskiej, firmy handlowe i usługowe. Ich dynamiczny rozwój świadczy o efektywności inwestowania na ziemi głubczyckiej i stanowi perspektywę dla rozwoju lokalnego. Szansą na rozwój są także istniejące tereny inwestycyjne wyznaczone pod działalność inwestycyjną, posiadające niezbędną infrastrukturę, bądź też znajdujące się w jej sąsiedztwie oraz rozwój współpracy z zagranicą.
 
Swoją przyszłość Głubczyce wiążą z dalszym rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług z rolnictwem związanych. Sprzyjają temu istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie dużych rynków a także rozwój współpracy z zagranicą.

Opracowanie kartograficzne map: Wydawnictwo LoboSoft II Sp z o.o., Kraków, 2010,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część planu nie może być wykorzystywana ani przetwarzana bez pisemnej zgody Urzędu Miejskiego w Głubczycach

Data publikacji: 13-07-2011 10:32
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg