x
Wyszukaj w serwisie
x

Wykaz gminnych inwestycji

Remonty ul Raciborska 20200902 (4).jpeg

INFORMACJA

Wykaz robót realizowanych przez Gminę Głubczyce w roku bieżącym

 

Mimo trudnego roku budżetowego i pandemii, na terenie miasta w roku bieżącym realizuje się szereg inwestycji. Wśród nich na największą uwagę zasługują remonty ul. Raciborskiej i ul. Powstańców. Pieniądze na ten cel pozyskano z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Głubczyce na ten cel otrzymała ponad 4 mln zł.

 

Należy podkreślić, że pozyskane środki z FDŚ pokrywają inwestycje w 60%. Pozostałe 40% pochodzi ze środków własnych Gminy Głubczyce.

 

Remont ul. Raciborskiej jest podyktowany przede wszystkim koniecznością przygotowania drogi do ruchu dla samochodów ciężarowych, mających niebawem przejeżdżać tamtędy tranzytem CZ-PL-CZ. Nasi południowi sąsiedzi są na zaawansowanym etapie budowy obwodnicy Krnova, która to będzie miała łącznik z granicą PL-CZ. Ruch ciężarowy będzie skierowany także do Polski. Głubczyce od strony ul. Oświęcimskiej będą rozjeżdżane samochodami o dużej masie. Kierować się będą między innymi na Śląsk t.j. w kierunku Raciborza. Stąd wybór ul. Raciborskiej jako inwestycji priorytetowej.

 

W całości ze środków własnych Gminy Głubczyce zakończono prace na ulicach: Reymonta, Chopina, Tuwima, Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej, Moniuszki, Sienkiewicza, Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Grunwaldzkiej. Przeprowadzono też prace remontowe na drogach gminnych w miejscowościach: Nowe Sady, Pomorzowice, Klisino, Tarnkowa, Zubrzyce, Gołuszowice, Gadzowice, Zawiszyce.

 

Zakres robót ul. Raciborska

 • Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 3911,11 m2
 • Przełożenie chodników z płyt kamiennych – 425,00 m2
 • Wykonanie nowych nawierzchni z kostki kamiennej – 496,54 m2
 • Wykonanie nowej nawierzchni z płyt ażurowych – 220,00 m2
 • Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego – 7119,36 m2
 • Ułożenie nowych krawężników betonowych najazdowych – 699,50 mb
 • Ułożenie nowych krawężników wystających – 1699,00 mb
 • Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych – 1721,98 mb
 • Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej – 3052,41 m2
 • Regulacja studzienek wpustów zaworów itp. – 122 szt.
 • Montaż nowych znaków drogowych pionowych – 45 szt. W tym 1 fotoradar,
 • Malowanie oznakowania poziomego – 1150,00 m2
 • Montaż wiaty przystankowej – 1 szt.
 • Urządzenie zieleni (trawniki) – 2401,06 m2
 • Montaż studzienek kanalizacji deszczowej – 22 szt.
 • Montaż nowych słupów oświetleniowych – 7 szt.
 • Montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego – 47 szt.

 

Zakres robót ul. Powstańców

 • Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 1250,90 m2
 • Wykonanie nowych nawierzchni z kostki kamiennej – 637,00 m2
 • Wykonanie nowych nawierzchni z kamienia polnego – 614,00 m2
 • Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego – 6132,90 m2
 • Ułożenie nowych krawężników betonowych najazdowych – 447,10 mb
 • Ułożenie nowych krawężników wystających – 1673,20 mb
 • Ułożenie nowych krawężników kamiennych – 109,40 mb
 • Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych – 1721,98 mb
 • Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej – 1238,52 m2
 • Przełożenie kostki brukowej betonowej – 300,00 m2
 • Wykonanie nowej nawierzchni z brukowca – 775,00 m2
 • Odtworzenie nowej nawierzchni z kostki kamiennej – 104,00 m2
 • Regulacja studzienek wpustów zaworów itp. – 135 szt.
 • Montaż nowych znaków drogowych pionowych – 68 szt. w tym 2 fotoradary
 • Malowanie oznakowania poziomego – 475,94 m2
 • Urządzenie zieleni (trawniki) – 579,40 m2
 • Montaż studzienek kanalizacji deszczowej – 40 szt.
 • Montaż nowych słupów oświetleniowych – 39 szt.
 • Montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego – 41 szt.

 

Wykaz robót realizowanych przez Gminę Głubczyce w 2020 r.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zaktualizowany wykaz robót realizowanych przez Gminę Głubczyce w roku 2020.

 

Lp. Tytuł zadania Informacja kosztowa na podstawie kosztorysu inwestorskiego, umowy lub kosztorysu powykonawczego w zł Stan realizacji Wykonawca Planowany termin zakończenia
1 Przebudowa ul. Reymonta w Głubczycach 148 495,00 Środki własne gminy zakończone Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 29.05.2020
2 Przebudowa ul. Chopina w Głubczycach 231 508,67 Środki własne gminy zakończone Usługi Drogowe GRUNT Jacek Toborek 29.05.2021
3 Przebudowa ul. Tuwima w Głubczycach 183 237,10 Środki własne gminy zakończone Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 30.06.2020
4 Przebudowa dróg w ciągu ul. Sobieskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Plebiscytowej, ul. Moniuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Królowej Jadwigi wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Grunwaldzkiej - część III ul. Królowej Jadwigi 136 461,30 Środki własne gminy zakończone FHU MARIOX Mariusz Łankowski 31.08.2020
5 Przebudowa nawierzchni placu Mały Targ przy ul. Gdańskiej w Głubczycach 156 762,97 Środki własne gminy zakończone Usługi Komunalne Spółka z o.o. 31.07.2020
6 Utrwalenie nawierzchni jezdni w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka - odcinek położony w działce gruntowej numer 395/6 66 424,49 Środki własne gminy zakończone Usługi Drogowe GRUNT Jacek Toborek 30.04.2020
7 Udrożnienie odwodnienia drogi wewnętrznej w działkach 79 i 538 w miejscowości Mokre Kolonia 13 161,30 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 30.04.2020
8 Przebudowa drogi ul. Raciborskiej w Głubczycach 2 714 810,60 60% środki FDS 40% środki własne gminy w trakcie realizacji Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 10.11.2020
9 Przebudowa drogi ul. Powstańców w Głubczycach 2 897 533,05 60% środki FDS 40% środki własne gminy w trakcie realizacji Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk nie wyłoniony 30.06.2021
10 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w działce 14/14 w Nowych Sadach 11 109,69 Środki własne gminy zakończone FHU MARIOX Mariusz Łankowski 29.05.2020
11 Remont drogi wewnętrznej w działkach numer 1/20 i 1/22 w Pomorzowicach 59 337,00 Środki własne gminy zakończone Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 31.07.2020
12 Przebudowa nawierzchni drogi osiedla mieszkaniowego w miejscowości Zopowy Osiedle 699 848,66 Środki własne gminy Procedura przetargowa Jeszcze nie wyłoniony 20.11.2020
13 Montaż odwodnienia liniowego w drodze gminnej 108545 O w Klisinie 9 267,66 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 15.03.2020
14 Ubezpieczenie prefabrykatami betonowymi skarp w drodze gminnej 1208532 O w Tarnkowej 10 488,90 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 18.03.2020
15 Remont przepustu przy ulicy Wiejskiej w Głubczycach 10 470,01 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 29.05.2020
16 Zabezpieczenie skarp przy przepuście drogowym w obwodnicy Zubrzyc 7 981,51 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 10.06.2020
17 Partycypacja Gminy Głubczyce w zadaniu realizowanym przez Powiat Głubczycki "Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 400 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1216 O w miejscowości Gołuszowice na działce o numerze ewidencyjnym 667/3 - etap I odcinek około 150 mb" 91 408,14 Środki własne gminy finansowe 52 650,00 materiały 38 758,14 zakończone Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk 30.08.2020
18 Remont mostu na rzece Troi w drodze polnej działka numer 815 w Zubrzycach 8 645,93 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 31.07.2020
19 Konserwacja rowu przydrożnego w działce numer 297/3 w Zawiszycach 5 476,88 Środki własne gminy zakończone Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Janusz Chojna 10.08.2020
20 Remont rynsztoka w drodze gminnej 108627 O w Gadzowicach 13 362,89 Środki własne gminy zakończone Usługi Komunalne spółka z o.o. 30.06.2020

 

Porównanie kosztów inwestycyjnych ul. Raciborskiej i ul. Powstańców

 

Koszt ulicy Raciborskiej brutto z VAT
wg. kosztorysu inwestorskiego i umowy z Wojewodą Opolskim w ramach FDS 3.570.250,37 zł
w tym dofinansowanie z FDS 2.142.150,22 zł
w tym udział gminy 1.428.100.15 zł
Zmiana wartości po przetargu  
wg. kosztorysu ofertowego i aneksu do umowy z Wojewodą 2.714.810,60 zł
w tym dofinansowanie z FDS 1.628.886,36 zł
w tym udział gminy 1.085.924,24 zł
 
Koszt ulicy Powstańców brutto z VAT
wg. kosztorysu inwestorskiego i umowy z Wojewodą Opolskim w ramach FDS 3.645.344,48 zł
w tym dofinansowanie z FDS 2.187.206,69 zł
w tym udział gminy 1.458.137.79 zł
Zmiana wartości po przetargu  
wg. kosztorysu ofertowego i aneksu do umowy z Wojewodą 2.897.533,05 zł
w tym dofinansowanie z FDS 1.738.519,83 zł
w tym udział gminy 1.159.013,22 zł

 

Data publikacji: 07-09-2020 15:19
Data modyfikacji: 07-09-2020 15:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora