x
Wyszukaj w serwisie
x

Plan rozwoju lokalnego Gminy Głubczyce

Kierunek aktywności gospodarczej miasta ma swój związek z rolnictwem. Dominujący profil – przemysł rolno-spożywczy – odpowiada charakterowi zaplecza surowcowego.

 

Teren gminy Głubczyce, położony w przeważającej części na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów, korzystnymi warunkami agroklimatycznymi oraz agroekologicznymi, stawiającymi ten obszar w rzędzie znanych z korzystnych warunków przyrodniczych dla rolnictwa regionów Niziny Śląskiej, okolic Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny i Żuław.

 

Niewykorzystywanie płodów rolnych w obrębie gminy i istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii) stwarzają korzystne warunki do inwestowania w rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i usług z rolnictwem związanych. Inwestycje te, obok budownictwa mieszkaniowego, stanowią najbardziej pożądąne przedsięwzięcia gospodarcze w planach rozwojowych gminy.

 

 • Plan rozwoju lokalnego gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do roku 2010 
  PDFprl.pdf (875,24KB)

 

 • uchwała nr XVIII/219/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2004 roku
  PDFfinanse.pdf (74,09KB)

 

 • Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Głubczyce na lata 2004-2006. Zmiany w planie rozwoju lokalnego gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do roku 2010 - uchwała nr XXVI/337/05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2005 roku
  PDFprl_zm.pdf (66,53KB)

 

Data publikacji: 13-07-2011 10:21
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg