x
Wyszukaj w serwisie
x

Granica otwarta częściowo dla pracowników

Głubczyce, 27 maja 2020 r.

 

Informacja dotycząca odpowiedzi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie otwarcia przejścia granicznego w Pietrowicach dla osób pracujących w Republice Czeskiej.

 

W dniu 18 maja 2020 r. zostało otwarte przejście graniczne w Pietrowicach dla pracowników pracujących w Republice Czeskiej. Problem braku małych przejść granicznych dokuczał mieszkańcom gminy Głubczyce, gdzie nie było dogodnego miejsca na przekraczanie granicy. Kilkadziesiąt mieszkańców gminy pracuje w zakładach w rejonie Krnova, Opawy. Aby dotrzeć do pracy, pracujący w Republice Czeskiej codziennie musieli jechać do Chałupek albo Trzebini, żeby przekroczyć granicę. Dojazd do pracy wiązał się z pokonaniem ponad 100 kilometrów, co skutkowało wydłużeniem czasu dojazdu jaki i ponoszonych kosztów. Mieszkańcy zwracali się wielokrotnie do mnie z prośbą o umożliwienie dla nich otwarcia przejścia w Pietrowicach.

 

W związku z tym czynione były interwencje w Starostwie Powiatowym, Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Straży Granicznej. W dniu 20 marca 2020 r. wystosowałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z prośbą o otwarcie granicy w Pietrowicach dla pracowników pracujących w Republice Czeskiej. Odpowiedź była jednak odmowna, a jednym z powodów odmowy było wprowadzenie od 27 marca 2020 r. 14-dniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice państwa.

 

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z COVID-19 w dniu 4 maja 2020 r. został zniesiony obowiązek 14-dniowej kwarantanny w stosunku do osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych służbowych lub zarobkowych. W dniu 14 maja 2020 r. wysłałem kolejne pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o otwarcie dla pracowników przejścia w Pietrowicach.

 

Czynione starania z mojej strony, jak i samorządowców z polsko-czeskiego pogranicza przyczyniły się w końcu do otwarcia między innymi punktu granicznego w Pietrowicach, co rozwiązało problem w dotarciu do pracy mieszkańców gminy pracujących w zakładach po czeskiej stronie granicy.

 

Adam Krupa
Burmistrz Głubczyc

 

 

Od 1 czerwca obowiązywać będą nowe godziny otwarcia punktów odprawy granicznej na polsko-czeskiej granicy w Pietrowicach i Wiechowicach – dla pracowników strefy przygranicznej.

 

PIETROWICE


od poniedziałku do piątku w godz.: 5:00-7:00, 14:00-19:00, 21:00-23:00,
w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00 i 17:00-19:00.

 

WIECHOWICE


od poniedziałku do piątku w godz.: 5:00-7:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00,
w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00 i 17:00-19:00.

 


KORESPONDENCJA

 

Dzień dobry.

Zwracam się ponownie z prośbą o przywrócenie ograniczonego ruchu na przejściu granicznym w Pietrowicach w województwie opolskim. Przekroczenie granicy dotyczyłoby tylko osób, które odpowiednim zaświadczeniem udokumentują funkcjonariuszowi Straży Granicznej, że pracują na terenie Republiki Czeskiej. Dojazd do pracy przez otwarte przejścia graniczne w Trzebini oraz Głuchołazach wiąże się dla tych osób z wydłużeniem czasu i kosztów dojazdu do pracy miedzy innymi do miejscowości Krnov, Bruntal, Opawa (ponad 100 km). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został zniesiony obowiązek poddania się 14 dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy (z wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny oraz osób zatrudnionych w pomoczy społecznej). Osoby, które są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą w Republice Czeskiej, pracują w sektorze przemysłu lub usług. Prośbę uzasadniam licznymi zapytaniami mieszkańców gminy Głubczyce kierowanych do mnie, którzy pracują w strefie przygranicznej w Republice Czeskiej o otwarcie przejścia w Pietrowicach, w celu ułatwienia im dotarcia do pracy.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej sprawy.

Z poważaniem

Adam Krupa
Burmistrz Głubczyc

Urząd Miejski w Głubczycach,
48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14, tel. 77 485 23 25

 

Odpowiedź

Szanowny Panie Burmistrzu,


po wprowadzeniu przepisów znoszących obowiązkową kwarantannę dla pracowników transgranicznych, odpowiadając na oczekiwania uruchomienia większej liczby przejść granicznych, na polsko-czeskim odcinku granicy państwowej  z dniem 18 maja br. utworzono 4 dodatkowe punkty kontroli poza czynnymi przejściami granicznymi w Boboszowie i Zawidowie, a także w położonych w powiecie Głubczyckim Wiechowicach oraz w Pietrowicach. Punkty te funkcjonują na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i są czynne w określonych dniach i godzinach.


Uprzejmie informuję, że sytuacja panująca na przejściach granicznych, w tym liczba osób przekraczających granicę przez poszczególne przejścia jest analizowana na bieżąco. Dlatego decyzja co do ewentualnego uruchomienia kolejnych przejść granicznych będzie poprzedzona analizą skali ruchu granicznego.


Z poważaniem

Maciej Piasecki
główny specjalista
Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
Zespół ds. Polityki Granicznej

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 60 143 29 |  fax +48 22 60 149 14
mswia.gov.pl  |  maciej.piasecki@mswia.gov.pl

 
Data publikacji: 01-06-2020 11:10
Data modyfikacji: 01-06-2020 11:14
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora