x
Wyszukaj w serwisie
x

Jubileusz XXX-lecia Samorządu Terytorialnego

Szanowni Mieszkańcy, w wyniku zmian ustrojowych, zapoczątkowanych w Polsce w 1989 r., zmierzających do zdecentralizowania władzy i stworzenia państwa demokratycznego, zrodziła się idea samorządności.


Za formalny początek Samorządu Terytorialnego w naszym kraju uznana jest data 27 maja 1990 r., kiedy odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do rad gmin. Był to przełomowy moment w historii, który rozpoczął czas intensywnych przemian, inwestycji i rozwoju. Na skutek dokonujących się przeobrażeń, zmienił się podział administracyjny, w 1998 r powołano samorządy szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a w 2002 r. wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

 

Przez minione trzydzieści lat dynamicznie zmieniała się Gmina Głubczyce, z miejsca zamieszkania, stała się dla swoich Mieszkańców wspólnym dobrem, które należy rozwijać. Zapoczątkowane trzydzieści lat temu prace nadal trwają, a ich efektem są zarówno realizowane w Gminie inwestycje, jak i aktywnie rozwijające się postawy społeczne wśród mieszkańców.

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które na przestrzeni lat, budowały historię Gminy Głubczyce. Pamiętajmy, że nasze obecne działania na rzecz wspólnoty, tworzą podwaliny do dalszego rozwoju naszej Gminy przez kolejne pokolenia.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa

Data publikacji: 27-05-2020 11:39
Polecamy