x
Wyszukaj w serwisie
x

Jak segregować odpady

Segregacja-odpadów-PLAKAT.jpeg

Pobierz plakat:

JPEGSegregacja-odpadów-PLAKAT.jpeg (279,14KB)

 

 

 

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych przynosi korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Dzięki segregacji zmniejszamy ilości składowanych odpadów komunalnych oraz ograniczamy nadmierną eksploatację surowców. Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środowiska, w którym żyjemy.

 

Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla mieszkańców gmin.

Data publikacji: 13-05-2020 10:51
Data modyfikacji: 13-05-2020 11:10