x
Wyszukaj w serwisie
x

Informacja dotycząca pracy kasy w Urzędzie

INFORMACJA

KASA URZĘDU BĘDZIE CZYNNA
OD DNIA 11 MAJA 2020 roku
                      W GODZINACH OD 8.30 do 13.30
                    

(W związku z panującymi ograniczeniami prosimy aby do budynku urzędu wchodziło po
5 osób oraz prosimy o zachowanie dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce do kasy)

Burmistrz Głubczyc

Data publikacji: 07-05-2020 11:44
Data modyfikacji: 11-05-2020 08:37