x
Wyszukaj w serwisie
x

Informacja

INFORMACJA
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ

 

 

Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.

 

W związku z podpisaniem w dniu 31 marca br. przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, został opracowany PRZEWODNIK ANTYKRYZYSOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, dostępny pod adresem https://pfr.pl/tarcza

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 15e. ww. nowelizacji, w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

 

Dorota Gierej
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Rodzinnej

Data publikacji: 10-04-2020 11:12
Data modyfikacji: 10-04-2020 11:15