x
Wyszukaj w serwisie
x

Przekraczanie granicy RP przez rolników

INFORMACJA

 

dotycząca procedury postępowania w celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy na podstawie § 4a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.) dla osób posiadających gospodarstwa rolne po obu stronach granicy 

 

 1. W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy złożyć przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy komendanta placówki Straży Granicznej.

 

Wniosek o którym mowa powyżej powinien zawierać:

 • dane personalne wnioskodawcy należy uwzględnić również osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym które znajdują się po stronie państwa sąsiedniego 
 • datę i miejsca planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego o nr …)
 • adres do korespondencji (adres poczty internetowej) 

 

Uwaga:

 

We wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

 

 1. Komendant placówki straży granicznej przesyła wniosek do komendanta głównego Straży granicznej w celu wydania zgody.
 2. Informacja o udzieleniu zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo komendanta placówki Straży granicznej.
 3. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody osoba wnioskująca każdorazowo z wyprzedzeniem co najmniej czterech godzin informuje właściwą miejscowo placówka straży granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu. 
 4. Rekomenduje się aby wniosek wraz z załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do komendanta placówki straży granicznej za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

 

Jednocześnie informuję się że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczenie nakazów i zakazów jak w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) osoby przekraczające granicę w celu wykonania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajdują się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny. 

 

Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek Straży Granicznej zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląska śląskiego oddziału Straży granicznej:

 

https://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/placowki/4586,Placowki-SG.html
 

Data publikacji: 07-04-2020 13:52
Data modyfikacji: 07-04-2020 13:54
Polecamy
 • Wirtualny spacer
 • System Informacji Przestrzennej
 • obywatel.gov.pl
 • Muzeum logo.png
 • Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum
 • MOK w Głubczycach
 • Biblioteka Publiczna Głubczyce
 • Twoje Głubczyce
 • TV Głubczyce
 • Cmentarz Komunalny w Głubczycach
 • Śląsk bez granic
 • baner_partnerstwo_nyskie.jpeg
 • Zdrowie opolskie
 • Opolska Karta Rodziny i Seniora